MCIS COVID-19 Response
Tagalog Resources

Kinolekta ng MCIS ang mga susunod na dokumento sa wikang Tagalog na nauugnay sa Covid-19. Kung mayroon kang kakilala na makakatulong sa impormasyon dito, huwag kang mag-atubiling ipamahagi sa kanila.

Refugee 613 - Video ng Iniuutos na Maskara