MCIS COVID-19 Response
Somali Resources

MCIS waxay soo aruurisay agabyada soo socda ee Soomaali ah ee la xiriira COVID-19. Haddii aad taqaan qof kale oo isticmaali kara macluumaadka ku yaal boggan, fadlan xor u ahaw inaad la wadaagtid boggan.

Refugee 613 - Fiidiyaha Maaskaraha Qasabka ah