MCIS COVID-19 Response
Punjabi Resources

ਐਮ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।